یاسر سورگی

گوینده و نریتور
درباره یاسر سورگی

بیوگرافی در حال نگارش

جزئیات شخصی :
مهارت :
گوندگی کتاب صوتی, دکلمه,
نمونه کارهای یاسر سورگی :
هنوز نمونه کاری برای این هم تیمی ثبت نشده است
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب