محمدرضا مرصعی

گوینده و نریتور
درباره محمدرضا مرصعی

از سال 1394 بصورت حرفه ای کار گویندگی را آغاز کرده ام و کنار آن تئاتر نیز کار می‌کنم

جزئیات شخصی :
مهارت :
گوینده تیزر‌های تلویزیونی, صدا پیشگی, گویندگی کتاب‌های صوتی,
نمونه کارهای محمدرضا مرصعی :
هنوز نمونه کاری برای این هم تیمی ثبت نشده است
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب