محمد حسینی

گوینده و نریتور
درباره محمد حسینی

بیوگرافی این همکاری در حال نگارش است.

جزئیات شخصی :
مهارت :
گویندگی, مجری گری,
نمونه کارهای محمد حسینی :
هنوز نمونه کاری برای این هم تیمی ثبت نشده است
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب