عاطفه قربانی

گوینده و مجری
درباره عاطفه قربانی

دارای مدرک گویندگی و فن بیان _ دارای ۶ سال سابقه کاری در زمینه گویندگی و دوبله _ برگزار کننده شب شعر

جزئیات شخصی :
مهارت :
گوینده, نریتور,
نمونه کارهای عاطفه قربانی :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب