علی مهدی مالکی

دوبلور و نریتور
درباره علی مهدی مالکی

بیوگرافی در حال نگارش است.

جزئیات شخصی :
مهارت :
گویندگی,
نمونه کارهای علی مهدی مالکی :
هنوز نمونه کاری برای این هم تیمی ثبت نشده است
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب